Levering

Normalt har du vi en leveringstid på 3-6 uker fra vi har mottatt din bestilling. 

Betaling

Oppkrav
Hvis du har valgt oppkravsgebyr vil gebyret komme i tillegg til fakturabeløpet.
 
Kunder på Svalbard

Posten har innført et eget gebyr på pakker som sendes til Svalbard. Av denne grunn blir hver bestilling belastet med dette gebyret som ft er kr 236,- .