REHABILITERING AV PIPER 

Vi rehabiliterer alle typer piper i hus, hytter og borettslag ect.

Vi har stor fagkunnskap på området og utfører piperehabilitering over hele det sentrale Viken fylke. Rehabilitering av piper blir mer og mer vanlig etter hvert som husene blir eldre og pipene svekkes. Gamle pipeløp kan iblandt føre til dårlig trekk og man kan i verste fall få fyringsforbud på grunn av brannfare. Da er rehabilitering av pipa et veldig godt alternativ for å slippe å rive den gamle pipa, for så deretter å mure opp en ny. Ved rehabilitering av pipen senkes et stålrør eller fleksible foringsrør ned i pipa, alt etter hva som er mest hensiktsmessig. 

 

NÅR TRENGS PIPEREHABILITERING?

• Etter en pipebrann

• Dersom innerøret er skadet

• På grunn av høy alder/skorsteinens generelle forfating

• Oppstillingskrav/tildekking

• For liten avstand til brennbart materiale 

 

 

Ønsker du tilbud på piperehabilitering?